Towny

Towny er en sosial plugin som baserer seg på å lage en by. For å lage en by, trenger du medlemmer, som gir claims til byen. Dessto flere medlemmer, dessto større by kan du lage. All form for claims tar utgangspunktet i chunks. En claim = en chunk (16x16 blokker) I tillegg er Towny ganske så stort. Man kan lage en nasjon ut av sin egen by, for å så alliere seg med andre byer. På denne måten kan din by bli en hovedstad på serveren.

Towny i seg selv er et stort ansvar med mange kommadoer, men det er ganske enkelt å lære seg når man først har satt seg inn i det!

Priser på tonwy:
- å lage en town: 500R
- å lage en nasjon: 3000R
- å claime en plot: 200R
- å kjøpe en bonusplot: 400R

Den daglige utgiften på towny regnes ut i fra hvor stor byen er. Utgiften øker med 2R per claim. Har du for eksempel ti claims, er den daglige utgiften på 20R. Eier du en nasjon i tillegg, koster det 50R ekstra å holde både den og byen oppe. Den daglige utgiften blir trukket kl 12.00.
.
.
.

Kommandoer for eier og assistant:

/t delete = sletter byen din
NB: du får ikke tilbake pengene
/t kick (spillernavn) = kaster ut en innbygger fra din by
/t set (bynavn) = endrer navnet på byen
/t set boarder (settning) = setter en undertittel til byen din
/t set tag (ord) = setter en tag til byen som vises i localchatt
/t set tag clear = fjerner taggen til byen
/t set major (navn) = gir major til en annen i byen
/t claim = claimer et område i byen
/t buy bonus = kjøper en bonusplot
/t claim outpost = lager en outpost til byen som er utenfor byens område

/t unclaim = fjerner et claimet område
/t unclaim all = fjerner alle claims i byen
NB: du får ikke tilbake pengene
/t rank add (spillernavn) (assistant/vip) = gjør om en innbygger til assistant eller vip
/t rank remove (spillernavn) (assistant/vip) = fjerner ranken fra en spiller
/t set homeblock = setter spawnpunktet til /t spawn
/t set outpost = setter spawnpunktet til outpost
NB: du må være innenfor chunken hvor outpost ble claimet for at du skal sette nytt spawnpunkt
/t toggle mobs = skrur av/på fientlig mobspawning i hele byen
/t toggle fire = skrur av/på flammer i hele byen
/plot forsale (sum) = setter opp en plot for salg

Nasjon:

/n new (navn) = gjør om byen din til en nasjon
/n delete = fjerner byen din som en nasjon
/n add (bynavn) = inviterer en annen by til din nasjon
/n kick (bynavn) = fjerner en by fra din nasjon
/n ally add (nasjon) = allierer din nasjon med en annen nasjon
/n enemy add (nasjon) = gjør om din nasjon til fiender med en annen nasjon
/n set king (spillernavn) = gir eier-status til en annen spiller
NB: du mister alle dine rettigheter over nasjonen
/n set title (bynavn) (settning) = gir nasjonen en undertittel
/n set tag (ord) = gir nasjonen et tag som kommer opp i chatten
/n set surname (spillernavn) (nytt navn) = setter et etternavn til spilleren
.
.
.

Kommandoer for alle som er med i en by eller nasjon:
/t accept = aksepterer invitasjonen til en by
/t resident friend add (spillernavn) = legger til venner som kan bygge på din plot
/t leave
= for å forlate en by
/t list
= liste over alle byer på serveren
/t = informasjon om byen du er medlem av
/t spawn = teleporterer deg til byens spawn
/t outpost = teleporterer deg til byens outpost
NB: hvis det er mer enn en outpost, må du bruke tall. For eksempel /t outpost 1
/t deposit (sum) = setter inn penger i by-banken
NB: du kan ikke ta ut pengene igjen
/plot claim = kjøper en plot som er satt opp for salgs. Kun du, venner, eier og assistenter har tilgang til denne plotten
/plot toggle fire = skrur på flammer i din plot
/plot toggle mobs = skrur av/på fientlige mobs i din plot
/resident toggle plotborder = viser hvor chunks ligger. Dette kan være nyttig i forbinnelse med /t claim og /plot forsale
Nasjon:

/n deposit (sum) = legger inn penger i nasjonen sin bank
NB: du kan ikke ta ut igjen
/n spawn (by-navn) = å teleportere til en by som er med i nasjonen


Denne teksten er forfattet av
@L1nd4Nyeste medlemmer
gamecon
26th Nov 2018

Eiliv
5th Jul 2018

Feelinqray
9th Mar 2018

alakas32
4th Mar 2018

ItzPip
3rd Mar 2018
Sist pålogget
Ingen
Online Gjester: 2